AKTUALNOŚCI - powrót do spisu
Rady dotyczace egzaminu
Kilka ważnych informacji dotyczących egzaminu.

Egzamin maturalny 2008. Rady dla maturzystów.

  • Sukces na maturze zależy też od dobrej znajomości instrukcji pracy z arkuszem egzaminacyjnym, zasad udzielania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, sposobu oceny tych odpowiedzi. Odpowiednie informacje można znaleźć w informatorach maturalnych. Wszystkich uczniów zachęcamy ponadto do zapoznania się z zestawami zadań z matury próbnej z roku 2006 i z matury z roku 2007 oraz radami dla maturzystów, przygotowanymi przez doświadczonych egzaminatorów. Rady te, w wersji elektronicznej, zostały przekazane do wszystkich szkół wraz z przykładowymi arkuszami. Zachęcamy nauczycieli poszczególnych przedmiotów do wykorzystania przekazanego materiału oraz do wzbogacenia i rozszerzenia zestawu rad.

  • Maturzyści 2008 przystąpili wcześniej do sprawdzianu w klasie VI i egzaminu gimnazjalnego. Warto, przygotowując się do matury, gruntownie przemyśleć swoje doświadczenia z poprzednich egzaminów. Dotyczy to przede wszystkim tych uczniów, którzy do tej pory uzyskiwali niskie wyniki.

  • Dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego jest niezbędne do odniesienia sukcesu w samodzielnym rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych. Wszelkie próby korzystania z niedozwolonych pomocy mogą doprowadzić do unieważnienia egzaminu w czasie jego trwania (dotyczy to m.in. korzystania z telefonów komórkowych). Ponadto, egzaminatorzy oceniający prace maturalne, po znalezieniu dowodów niesamodzielnej pracy, wnioskują do dyrektorów komisji egzaminacyjnych o podjęcie decyzji o unieważnieniu egzaminu. Od roku 2006 wprowadzane są równoległe wersje arkuszy egzaminacyjnych, zawierające inne pytania i inne prawidłowe odpowiedzi. Unieważnienie egzaminu, będące rezultatem niesamodzielnej pracy, może odsunąć o rok możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i uniemożliwi podjęcie studiów wyższych.

  • Po raz pierwszy maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i wyłącznie z jednego egzaminu, w części ustnej albo w części pisemnej, nie uzyskali minimum 30% punktów, mogą w sierpniu 2008 roku ponownie podjąć próbę zdania tego egzaminu na poziomie zadeklarowanym w lutym 2008 roku.

  • W związku ze zbliżającą się maturą pragniemy przypomnieć niektóre zasady rozwiązywania zadań i oceniania arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych. Mamy nadzieję, że pomoże to każdemu maturzyście uzyskać jak najlepszy wynik.

Rady dotyczace egzaminów z poszczególnych przedmiotów

Placówka oświatowa EDUKARIS zaprasza na
kursy maturalne