AKTUALNOŚCI - powrót do spisu
Matura przepustką na studia wyższe
Co jest sprawdzane na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów? Zapoznaj się z materiałami opracowanymi przez CKE na konferencję "Rekrutacja na studia".
Tu dowiesz się, w jaki sposób opanowane przez ciebie umiejętności na danych poziomach są niezbędne do kształcenia się na studiach wyższych, matura w kontekście rekrutacji na studia.

Placówka oświatowa EDUKARIS zaprasza na
kursy maturalne