AKTUALNOŚCI - powrót do spisu
Egzamin poprawkowy - matura 2015.
zapoznaj się z zasadami kiedy możesz zdawać egzamin poprawkowy w 2015 roku

Egzamin poprawkowy

Zdający (absolwenci wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego:

  1. Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 24–28 sierpnia 2015 r.

Placówka oświatowa EDUKARIS zaprasza na
kursy maturalne