OGŁOSZENIA CKE - powrót do spisu
Ważne terminy-kalendarz matur 2014/15
Harmonogram - częśc pisemna egzaminu maturalnego

Harmonogram matur w roku 2015 -częśc pisemna

MAJ godz. 9.00 godz. 14.00
4 poniedziałek język polski pp wiedza o tańcu pp, pr
5 wtorek matematyka pp język łaciński i kultura antyczna pp, pr
6 środa język angielski pp
język angielski pr
7 czwartek język polski pr,
biologia pp, pr
8 piątek matematyka pr,
wiedza o społeczeństwie pp, pr,
9-10 sobota niedziela wolne wolne
11 poniedziałek fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr
filozofia – pp filozofia – pr
12 wtorek język niemiecki – pp ,
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj,
13 środa geografia pp,
geografia pr
wiedza o tańcu pp,
wiedza o tańcu pr
14 czwartek język rosyjski pp język rosyjski pr
15 piątek chemia – pp chemia – pr historia sztuki – pp historia sztuki – pr
16-17 sobota niedziela
18 poniedziałek język francuski – pp język francuski – pr
19 wtorek informatyka – pp informatyka – pr historia – pp historia – pr
20 środa język hiszpański – pp język hiszpański – pr
21 czwartek język włoski – pp język hiszpański – pr
22 piątek języki mniejszości narodowych – pp ,
języki mniejszości narodowych – pr
23-24 sobota niedziela

Placówka oświatowa EDUKARIS zaprasza na
kursy maturalne