PRZEWODNIK MATURZYSTY - powrót do spisu
Deklaracje
Sprawdź, do kiedy musisz podjąć decyzję o wyborze przedmiotów maturalnych

UWAGA! Poniższe przepisy stosują się w roku szkolnym 2014/2015.
Zanim przystąpisz do egzaminu maturalnego:

  1. Złóż deklarację przystąpienia do egzaminu przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego w następujących terminach:
  • wstępną – do 30 września,
  • ostateczną – do 7 lutego.

Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

Zapoznaj się z wzorem oświadczenia-deklaracji o gotowości przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015:

Placówka oświatowa EDUKARIS zaprasza na
kursy maturalne